Cenník

Pri každom balíku je možné si doobjednať kontrolu diagnostikou na mieste obhliadky v cene 10€.

Balík 1, cena 50€

 • Obhliadka vozidla, zistenie závad, kontrola stavu vozidla,
  záverečná správa
 • Testovacia jazda
 • Vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy
 • Výber najvýhodnejšieho PZP poistenia
 • Testovanie meračom hrúbky laku, meračom napätia batéríe a alternátora a meračom konzistencie brzdovej kvapaliny


Balík 2, cena 75€

 • Obhliadka vozidla, zistenie závad, kontrola stavu vozidla,
  záverečná správa     
 • Testovacia jazda
 • Vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy
 • Výber najvýhodnejšieho PZP poistenia
 • Testovanie meračom hrúbky laku, meračom napätia batérie a alternátora a meračom konzistencie brzdovej kvapaliny
 • Overenie kradnutých vozidiel
 • Platnosť PZP vozidla                                           
 • Overenie vozidiel v leasingu SR a ČR            
 • Overenie ťarchy na vozidlo
 • Kontakt na majiteľa                                              
 • Údaje z technického preukazu
 • Kontrola stočených kilometrov                         
 • História kilometrov (STK, KO, EU, atď.)
 • VIN dekóder                                                         
 • Overenie montáže LPG/CNG
 • Kontrola vyleptaného VIN                                  
 • Overenie aktuálnych km vozidla
 • Znalecká hodnota vozidla                                  
 • Internetová história vozidla, fotky, atď.


Balík 3, cena 125€

 • Obhliadka vozidla, zistenie závad, kontrola stavu vozidla,
  záverečná správa
 • Testovacia jazda
 • Vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy
 • Výber najvýhodnejšieho PZP poistenia
 • Testovanie meračom hrúbky laku, meračom napätia batérie a alternátora a meračom konzistencie brzdovej kvapaliny
 • Overenie kradnutých vozidiel
 • Platnosť PZP vozidla                                        
 • Overenie vozidiel v leasingu SR a ČR       
 • Overenie ťarchy na vozidlo
 • Kontakt na majiteľa                                           
 • Údaje z technického preukazu
 • Kontrola stočených kilometrov                      
 • História kilometrov (STK, KO, EU, atď.)
 • VIN dekóder                                                     
 • Overenie montáže LPG/CNG
 • Kontrola vyleptaného VIN                               
 • Overenie aktuálnych km vozidla
 • Znalecká hodnota vozidla                               
 • Internetová história vozidla, fotky, atď.
 • Obhliadka v zmluvnom autoservise