Zavolajte

 0903 196 309

Erik Biroš
AUTOPORADCA Prešov
Košická 10, 080 01 Prešov
autoporadcapresov@gmail.comObchodné meno: Erik Biroš, Miesto podnikania: Košická 10, 080 01 Prešov, IČO: 48 076 384
Fyzická osoba zapísaná v ŽR Okresného súdu Prešov od 1. marca 2015, číslo živnostenského registra: 750-44499
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.